Địa chỉ: Tiên Hưng, Lục Nam, Bắc Giang
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm Non Thị Trấn Đồi Ngô Số 2

Tiên Hưng, Lục Nam, Bắc Giang
c0tienhungln.bacgiang@moet.edu.vn